menghadapi peperiksaan


Doa agar dikurniakan kefahaman yang baik dan ingatan 
yang sempurna sewaktu menelaah matapelajaran:
(Allahummar zuqna, Ya Rabbi fahaman nabiyyiin, wa hifzaal mursaliin, wa 'ilhaamal malaikatiil muqarrabbin, fii 'aafiyaati, ya Arhamar raahimiin)
Maksudnya: "Wahai Tuhanku, kurniakanlah kami fahaman nabi-nabi dan hafalan para rasul serta mendapat ilham dari para malaikat yang hampir denganMu, 
juga kurniakanlah kami kesihatan Wahai Tuhan Yang Amat Pengasih"
______________________________________________________________________________________________
Doa sebelum masuk kelas/dewan peperiksaan:
(Wa hai yi' lanaa min amrinaa rashadaa)
Maksudnya: Ya Allah, persiapkan kami mengenai dengan urusan kami dengan petunjukMu
______________________________________________________________________________________________
Doa sewaktu lupa semasa menjawab soalan:
(Subhaa na man laa ya naa mu wa laa yas huu Allahumma zakkirnii maa nasiit) 3 kali
Maksudnya: Maha Suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai,
Wahai Tuhanku, ingatkanlah aku apa-apa yang aku lupa
______________________________________________________________________________________________
Doa memohon kejayaan cemerlang - dibaca sebelum tidur setiap hari 
sehinggalah keputusan peperiksaan diumumkan:
(Allahumma inni as-alukal fauza 'indal qadha wa manaazilasy syuhada wa 'ai syas su 'a da' wan nasra alaal a'daa')
Maksudnya: Ya Allah Kami memohon kejayaan dalam setiap ketentuan, tempat para syuhada' dan kehidupan orang-orang bahagia serta kemenangan mengatasi musuh.
______________________________________________________________________________________________
berdoa lah~